Woordenbank van de Nederlandse Dialecten

De Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (WND) is een initiatief van Variaties. Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen en werd ondersteund door subsidies van het Vlaamse Ministerie van Cultuur en de provinciale overheden van West-Vlaanderen, Zeeland, Vlaams-Brabant en Limburg. Het WND brengt in een digitale database de woorden en betekenissen bijeen die opgeslagen liggen in de regionale en lokale dialectwoordenboeken.

Om de doorzoekbaarheid van de woordenbank te verhogen worden alle trefwoorden 'vernederlandst', d.i. geschreven alsof ze in het Algemeen Nederlands bestonden. De dialectwoorden worden ook naar het AN vertaald. Vernederlandsen en vertalen is een werk van zeer lange adem en wordt door projectmedewerkers en door vrijwilligers uitgevoerd.

De zoekfunctie 'woord in tekst' levert het hoogste aantal resultaten.


Prof. dr . Jacques Van Keymeulen
Vakgroep Taalkunde - Nederlands, Universiteit Gent