Woordenbank van de Nederlandse Dialecten
West-Vlaanderen
Verwerkt

Moeyaert, C. e.a. (2005). Woordenboek van het Frans-Vlaams. Dictionnaire du flamand de France. Davidsfonds, Leuven, 340 p.

Verwerkt

Depraetere, E. e.a. (2007),  Aé's ge dat lui'ë leest teus hoörde hoe da'me wilder klapp'n al de kantn'n van Anzegêm. Klanken, woorden en zegswijzen uit de streek van Anzegem, Kruishoutem, Oudenaarde, Waregem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zwevegem (Moen, Heestert, Otegem), en verder tot in ... Deerlijk, Zulte, Aarsele, Ruiselede ... Anzegem: Davidsfonds.

Verwerkt
Debrabandere, F. (1999). Kortrijks Woordenboek. Kortrijk: De leiegouw; Brugge: Van de Wiele, 553 p.
Verwerkt
Debrabandere, F. (2010). West-Vlaams Zakwoordenboek. Antwerpen: Artus, 145 p.
Verwerkt

Vanden Bulcke, H. (1999). Woordenboek van het Deizels. Dadizele: Heemkundige Kring Dadingisila, 269 p.

Verwerkt

Bogaert, J. & Bogaert, W. (1996). 1001 Maal Izegems. Izegem: Drukkerij Jan Bogaert, 143 p.

Verwerkt
Clinckemaillie, J. (1996). "Ool koett'n en ool doen". Het dialect van Midden-West-Vlaanderen. Aartrijke: Uitgeverij Emiel Decock, 206 p.
Verwerkt
De Bo, L. (1873). Westvlaamsch Idioticon. Brugge: Gailliard. Heruitgave door Joseph Samyn: Gent: Siffer, 1890-1892. Herdruk 1970, 1976, 1884: Handzame: Familia et Patria, 1488 p.
Verwerkt
Desnerck, R. (1972). Oostends Woordenboek. Handzame, [eigen uitgave auteur]. Vierde, uitgebreide herdruk: 2007, 575 p.
Verwerkt
Hessel, R. en M. Verkeyn (2003). Van buuketetjes en ruggevintjes: het dialect van rond Torhout. Torhout: Vriendenkring Kunst Houtland, 158 p.
Oost-Vlaanderen
Verwerkt

Joos, A. (1900). Waasch Idioticon. Gent/St-Niklaas: Siffer/Strijbol. 843 p.

Verwerkt

De Bruyne, C. & Bauwens, F. (1998). Den Dikken Baens. Diksjonèer van de Bèerlerse Sprouk. Berlare: Heem- en Oudheidkundige Kring, 261 p.

Verwerkt

De Weghe, A, (2006) Bijdragen over Eereghem: dialectwoorden. Heemkundige Kring Iddergem

 

Verwerkt

Het Groot Woordenboek der Aalsterse taal - de woordenschat van de "Oilsjterse" moedertaal en haar aanverwanten - Etienne De Ridder 

Verwerkt

 Van der Eecken, G. (2007), Woordenboek van het Schellebels Dialect. Met Heemkundige aantekeningen. Schellebelle, Heemkring Schellebelle

Verwerkt

Dierickx, G., & Lambrecht, A. (n.d). Dendermonde : volkstaal, typen, bijnamen. Dendermonde: De Hauwere-Huau.

Verwerkt

Heemkundige Kring Erpe (s.d.), Ewa woordekes in ons dialect (s.d)

Verwerkt

Teirlinck, I. (1908-1924), Zuid-Oost-Vlaandersch Idioticon. Gent: A. Siffer, Herdruk: Handzame, Familia et Patria, 1986.

Verwerkt

Taeldeman, J. (2011). Woordenboek van de Oosterzeelse Dialecten. Gent: Nevelland Graphics, 300 p.

Verwerkt

Louies, Jan - Oilsjtersen Diksjoneir

Verwerkt

Buys, J. (2006). Baasroods Dialect. Heemkring Baceroth.

Verwerkt

Tilley, J. (1997). Oep sèm Biggenaats : woordenlijst Buggenhouts dialect. Buggenhout: Ter Palen.

Verwerkt

Van der Speeten, J. en P. Praet (red.) (2006), Azoeë gezeid. Een inleiding tot het Okegemse dialect. Okegem, [eigen uitgave auteur].

Verwerkt

De Gruete Zilsen Dieksjonneier. Een verzameling Zeelse woorden en idiomen. Een Bargoense woordenlijst. 

Verwerkt

Moerbeke en Viane - L. De Cock

Verwerkt
Lievevrouw-Coopman, L. (1950-1952). Gents woordenboek. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Reeks VI, nr. 68. Gent: Erasmus. Herdruk: Gent: Broers, 1974, 1843 p.
Verwerkt

Groot Dialectenboek van Moes-Kastel-Ham en Zog.

Verwerkt

Bijl, P. (2005), Leedse woordenschat en zegswijzen, P. Bijl.

Verwerkt

De Pauw, T., & Wille, E. (2013). Dialectwoordenboek Zuidwest-Meetjesland en omstreken. Aalter: Erik Wille.

Verwerkt

De Tier, V. & J. Hoste. (2018). Woordenboek van de Zingemse dialecten: dialectwoorden uit Huise, Ouwegem en Zingem. Drongen: Skribis, 217p. 

Verwerkt

'Grembeirgsen Diksjonnair', door Werkgroep Geschiedenis Grembergen.

Verwerkt

Werkgroep ter bevordering van het Ninoofs Dialect (2018) Ninoofs Dialectwoordenboek ‘Algemieën Bekoest Nienofs’

Vlaams Brabant
Verwerkt

Swillen, A. (2001). Wélle Klappe Tins - 'n speise và diksionèèr. Tienen: Kommetéét va Pikke Stijkès, 205 p.

Verwerkt
Claes, D. (1904). Bijvoegsel aan de Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gent: Siffer, 289 p.
Verwerkt
Bonroy, F. (2005). Hoe lang nog... Diest: Diestse Gidsenbond, 320 p.
Verwerkt

Goemans, L. (1936-1954). Leuvensch Taaleigen-Woordenboek. Tongeren: Michiels, 483 p.

Verwerkt

Pletinckx, L. (2003). Het woordenboek van het Asses, Asse: Koninklijke Heemkring Ascania, 832 p.

Verwerkt

Peetermans, F. (1995), Guuks, dialectstudie van de Gooikse (een Pajottenlandse) omgangstaal.Gooik, Gooikse Heemkundige Kring - Peetermans, F. (2002), Guuëks 2. Dialectstudie van een Pajottenlandse omgangstaal.

Verwerkt

Tuerlinckx, J.F. (1886), Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gent, Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde

Antwerpen
Verwerkt

Cools, K. (2009, 2010), Vergeelde woorden. Een etymologisch woordenboek of Het
Geels diksjonèrke. Geel, MGraphics. Herziene druk 2010.

Verwerkt

Woordenboek van het Mechels Dialect - Een poging tot inventarisatie van het taalmateriaal en typisch taalgebruik. Hendrik Diddens (1999).

Verwerkt

J. Cornelissen (1936, 1938, 1939). Idioticon van het Antwerpsch Dialect - Bijvoegsel. Turnhout: Drukkerij J. van Mierlo-Proost, 311 + 316 + 256 p.

Verwerkt

P.J. Cornelissen & J.B. Vervliet (1899-1903). Idioticon van het Antwerpsch Dialect (Stad Antwerpen en Antwerpsche Kempen). Gent: Siffer, 1514 p.

Verwerkt

P.J. Cornelissen & J.B. Vervliet (1906). Idioticon van het Antwerpsch Dialect (Stad Antwerpen en Antwerpsche Kempen) - Aanhangsel. Gent: Siffer, p. 1515-2272.

Verwerkt

Patteet, R. (2004). Het dialect van Heist en zijn omgeving: ons dialect in een hoorn van overvloed. Heist-op-den-Berg: Koninklijke Heemkring de Swane, 678 p.

Verwerkt

Van Gelder, W. (1985). Kak van Maria : 1500 Lierse woorden en uitdrukkingen. Boechout: Van Gelder.

Verwerkt

Van Gelder, W. (1985). Zweus : 2000 Lierse woorden en uitdrukkingen. Boechout: Van Gelder.

Limburg
Verwerkt

Rutten, A. (1890), Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon. Antwerpen, Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde; Boucherij. Rutten, A. (1904), Bijvoegsel aan de Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon. Antwerpen,Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde; Boucherij.

Verwerkt
Castermans, J. e.a. (2000). Diepenbeeks. Eigenwoordig en eigenzinnig. Diepenbeek: Heemkundige Kring Diepenbeek, 437 p.
Verwerkt

 Maasen, M. en J. Goossen (1975) Limburgs Idioticon: verzameling dialectwoorden (woordenzangen) van 1885 tot 1902 verschenen in het tijdschrift 't Daghet in het Oosten , Tongeren: Michiels, 299 p.

Verwerkt

Oris, J. (2000), Diksjenêr van Kotsove. Kortessem, Gemeentebestuur Kortessem

Zeeland
Verwerkt
Ghijsen, H. Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek (1964). Woordenboek der Zeeuwse Dialecten. Den Haag: Van Goor Zonen, 1232 p.
Verwerkt

Fraanje, K., Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. (2003). Woordenboek der Zeeuwse Dialecten - Supplement. Krabbendijke: Van Velzen B.V., 397 p.